Svet-Stranek.cz
I Ty se staň bubeníkem.
Bubeníci ZUŠ Holešov F. X. Richtera

Podmínky přijetí:I Ty se staň bubeníkem.

Podmínky přijetí

ZUŠ Holešov příjímá nové žáky, není-li plně obsazena kapacita třídy bicích nástrojů.
Kapacita třídy uč. Roberta Bakaly dipl.um. je ve školním roce 2017/2018 - 14 vyučovacích hodin týdně pro žáky na bicí nástroje a vyučuje se vždy ve čtvrtek a v pátek od 12:00 hodin.
Po uzavření úvazku už nelze příjmout žáka, proto je nejlepší zajímat se o studium vždy s předstihem před velkými prázdninami v květnu, nebo v červnu.

Individuální výuka a skupinová výuka :

Standartní výuka je individuální, tzn. že je žák v hodině sám.
Žáci jsou vyučování dle platných školních vzdělávacích plánů.
Vyučovací hodina je stejně jako na zákldní škole 45 minut. Školné se platí pololetně a mimo zdravotních problému ( které dlouhodobě brání hře na nástroj), nebo jiných závažných záležitostí (odstěhování žáka, přechod na jinou školu atd.) je nenávratné.
Více na (www.zusholesov.cz)

Podmínky přijetí :

Věk žáka je pro přípravné studium 5 a 6 let
Věk žáka je pro 1. roč. / 1. stupně 7 let a více
Věk žáka je pro 1. roč. / 2. stupně 14 let a více

Talentová zkouška:

Protože je ZUŠ výběrová škola, zjistí učitel míru talentu a perspektivu pro hru u uchazeče.

Učitel hraje, nebo vyťukává jednoduchý rytmus a žák po něm opakuje. Pokud je žák schopen rytmus opakovat v tempu a několikrát po sobě, sám vymyslí jednoduchý rytmus a udrží tempo pomalé, střední a rychlé - uzná zkoušející komise jeho talent.
Žák by měl mít chuť do hry a zájem o historii nástroje a poznání širšího hudebního dění.

Na bicí nástroje přijímáme také talentované žáky zdravotně postižené, pokud jim to zdravotní stav a ošetřující lékař dovolí.


Po přijetí :
-by měl žák počítat s tím, že bude navíc navštěvovat hodinu hud. teorie - nauky a učitel bude znalosti z teorie po žákovi vyžadovat z důvodu herní praxe a zdokonalování se.
-by si měli být vědomi rodiče i žák toho, že se žák bude doma na každou hodinu připravovat, stejně jako do školy.
-bude žák vyuku navštěvovat pravidelně, případnou vědomou absenci si omlouvat dopředu.
-bude úplatu školného, popř. půjčovné za nástroj platit včas, dle předpisů ZUŠ.
- se bude žák řídit školním řádem a respektovat ho.
- bude žák aktivní se zájmem o hru.
- bude mít možnost hry v komorní hře s ostatními žáky dle platného učebního plánu.

Chtěli byste hrát a nevíte, zda-li máte talent? Přijďte, to zkusit.